Monthly Archives

februar 2017

Tekst

Veien hjem

En fortelling om en gård. Et valg. Og alle skrittene det tok å komme dit.  «Da Linda Erlien Borren får tilbud om jobb på hjemstedet, kommer dilemmaet om hvorvidt hun skal overta gården hun har odelsrett til, brått mye nærmere. Kan hun snu ryggen…

25. februar 2017