Monthly Archives

februar 2017

Bok Tekst

Veien hjem

Ble utgitt i mars 2018 av Kagge Forlag. Veien hjem. En fortelling om en gård, et valg, og alle skrittene det tok å komme dit.  «Da Linda Erlien Borren får tilbud om jobb på hjemstedet, kommer dilemmaet om hvorvidt hun skal overta gården hun…

25. februar 2017